Painting

Cykl Nieużytki
Barren

Z cyklu Kontrapunkt 2014
Counterpoint

Bez tytułu 2011
Waves

Cykl Widma

Spectra

State of
consciousness

Cykl Pejzaż architektoniczny
Architectural
landscape

2:48
2:48