Nieużytki

Nieużytki

Cykl, który w dużej mierze wynika z poprzednich wizji.
Równie niepotrzebne rzeczy, wciąż jednak estetyczne,
choć często zaniedbane i porzucone.
Dla malarza ciągle użyteczne i pełne treści…